เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อรับฟังการจัดทำข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)