เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ มอบทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ มอบทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จำนวน 300,000 บาท
วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า มอบหมายให้นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ณ วัดจุกเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา