รับมอบพัดลมยี่ห้อ victor ขนาด 16 นิ้ว จากบริษัท สินสมบูรณ์ พร้อมตรวจรับที่แขวนเสื้อผ้า และตะกร้าใส่ของ

วันที่ 27 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี รับมอบพัดลมยี่ห้อ victor ขนาด 16 นิ้ว จากบริษัท สินสมบูรณ์ พร้อมตรวจรับที่แขวนเสื้อผ้า และตะกร้าใส่ของ ที่จะนำมาใช้งานภายใน รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์