รับมอบน้ำดื่มจำนวน 35 ลัง (1,680 แก้ว) จาก บริษัท ฟอร์ด ชุนหลี ฉะเชิงเทรา

วันที่  24 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รับมอบน้ำดื่มจำนวน 35 ลัง (1,680 แก้ว) จาก บริษัท ฟอร์ด ชุนหลี ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า