เตรียมความพร้อมของสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ ชุดเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ร่วมประชุมกับนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ ชุดเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา