ประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ