ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันนี้ ( 6 เม.ย.64) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานนิติการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา