เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม บ้านดอนทับไก่เพื่อประกอบการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่  5 เม.ย. 64  เวลา 9.00 น. อาจารย์จารุต ฐิติวร ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม บ้านดอนทับไก่ หมู่ที่ 6 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2564