เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “Padriew Innovation Week Present EEC x Smart City”

วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต “Padriew Innovation Week Present EEC x Smart City” โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มความร่วมมือ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับงาน “Padriew Innovation Week Present EEC x Smart City” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา