พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์

วันที่ 1 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 5)