มรภ.ราชนครินทร์ จับมือท้องถิ่น ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น”โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ สำหรับพิธีการลงนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย อบต.ก้อนแก้ว อบต.บางโรง อบต.บางเล่า อบต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน เทศบาลตำบลดอนเกาะกา และ อบต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว เทศบาลตำบลบางคล้า อบต.หัวไทร อบต.ท่าทองหลาง อบต.บางสวน อบต.สาวชะโงก อบต.เสม็ดใต้ และ อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า อบต.คลองตะเกรา และ อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ โดยทั้งหมดจะร่วมกันดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการเพื่อเป็นฐานข้อมูล สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมต่อยอดด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน อาชีพในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างแนวทางการสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดทำระบบข้อมูลเทศบาลตำบลและระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล นำไปสู่การวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาแนวทางสนับสนุนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป