คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ดำเนินโครงการพัฒนา​ทักษะ​นักศึกษา​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์​ 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ดำเนินโครงการพัฒนา​ทักษะ​นักศึกษา​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต​ (กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา​ต้นแบบด้านภาวะความเป็นผู้นำ)​ ให้ตัวแทนนักศึกษาคณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​จากทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 80 คน ณ อาคารบูรณาการวิชาการ ตึก 11 มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ บางคล้า ทั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก​ทีมงานกองพัฒนา​นักศึกษา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พระนคร​ศรี​อยุธยา​มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม