นำผู้รับการจ้างงาน ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผู้รับการจ้างงาน จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานตำบลและข้อมูลการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา