ชมรมเส้นใบและสายธารรับโล่รางวัลระดับทองแดง

อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักศึกษาชมรมเส้นใบและสายธาร รับโล่รางวัลระดับทองแดง จากนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร และวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ได้นำนักศึกษาชมรมเส้นใบและสายธารนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “ราชนครินทร์รวมพลังรักษ์โลก” ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 55 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ชมรมเส้นใบและสายธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น 1 ใน 19 มหาวิทยาลัยที่ได้เข้ารอบต่อไป โดยคณะกรรมการจะมาตรวจประเมินการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564