ประชุมหารือเกี่ยวกับช่องคะแนนภาระงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านยุทธศาสตร์ราชภัฏ

วันที่ 17 พ.ย.63  เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับช่องคะแนนภาระงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ