ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย. 63  เวลา 09.00 น. คณาจารย์และบุคลากร จากสถาบันพัฒนาคุณภาพครู สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา