วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ