แผนจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงประมาณเงินรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563