รับสมัครงาน

ประกาศ ปี2563  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 18/2563 รายละเอียด  1 ธันวาคม 2563 15 ธันวาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 7/2563 รายละเอียด  1 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563 รายละเอียด  16 พฤศจิกายน 2563 14 ธันวาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รายละเอียด  5 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 6/2563 รายละเอียด  2 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 5/2563 รายละเอียด  19 ตุลาคม 2563 2 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 16/2563 รายละเอียด  19 ตุลาคม 2563 16 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15/2563  รายละเอียด  12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2563 รายละเอียด  5 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2563  รายละเอียด  21 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  15 ตุลาคม 2563