รับสมัครงาน

ประกาศ ปี 2564  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด  21 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  5 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด  15 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด  8 มีนาคม 2564 19 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 รายละเอียด  1 มีนาคม 2564 15 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด  1 มีนาคม 2564 10 มีนาคม2564
รับสมัครพนักงานมหาวิายาลัยเพื่อคัดเลือกใรการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง รายละเอียด  24 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  24 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  22 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียด  11 กุมภาพันธ์ 2564 15 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด  27 มกราคม 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
Recruitment for ‘Foreing Lecturer’ (One-year Contract) รายละเอียด  18 january 2021 12 February 2021
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  20 มกราคม 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  18 มกราคม 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  14 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564