รับสมัครงาน

ประกาศ ปี 2564  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2564 รายละเอียด  20 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด  15 ธันวาคม2564 22 ธันวาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 รายละเอียด  15 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 8/2564 รายละเอียด  19 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 รายละเอียด  5 พฤศจิกายน 2564 19 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2564 รายละเอียด  18 ตุลาคม 2564 12 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รายละเอียด  4 ตุลาคม 2564 15 ตุลาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 รายละเอียด  6 กันยายน2564 20 กันยายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด  6 กันยายน2564 20 กันยายน 2564
Recruitment for ‘Foreing Lecturer’ (One-year Contract) Detail  1 September 2021 30 September2021
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2564 รายละเอียด  19 สิงหาคม 2564 10 กันยายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง  รายละเอียด  14 กรกฏาคม 2564 30 กรกฏาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียด  7 กรกฏาคม 2564 21 กรกฏาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  5 กรกฏาคม 2564 9 กรกฏาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 รายละเอียด  18 มิถุนายน 2564 2 กรกฏาคม 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด  17 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564(ฉบับแก้ไข) รายละเอียด     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด  21 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  5 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด  15 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด  8 มีนาคม 2564 19 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 รายละเอียด  1 มีนาคม 2564 15 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด  1 มีนาคม 2564 10 มีนาคม2564
รับสมัครพนักงานมหาวิายาลัยเพื่อคัดเลือกใรการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง รายละเอียด  24 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  24 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  22 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียด  11 กุมภาพันธ์ 2564 15 มีนาคม2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด  27 มกราคม 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
Recruitment for ‘Foreing Lecturer’ (One-year Contract) รายละเอียด  18 january 2021 12 February 2021
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  20 มกราคม 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  18 มกราคม 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  14 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564