เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

เพลงมาร์ช วิดีทัศแนะนำมหาวิทยาลัย

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย

วิดีทัสน์แนะนำมหาวิทยาลัย

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search