เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่  20 ม.ค. 63  เวลา 13.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผอ.กองนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางภริดา รัตนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 ม.ค. 63  เวลา 9.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่าง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 18 ธ.ค. 63  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และภัยพิบัติ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 07.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 มกราคม 2563  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยท่ายอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าหอพัก และบริเวณอาคารสำนักงานหอพักหลังใหม่ โดยมีนักศึกษาหอพักเข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา14.00น.พันเอกยอดยศ เก็บเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่112 วิทยากรจิตอาสารุ่น4/62 และพันตำรวจเอกสุธี พุฒตาล ผู้กำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จัดกิจกรรม"จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่งและอาจารย์ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมพายเรือเก็บขยะ ณ แม่น้ำบางปะกง ในกิจกรรม"บางปะกงยาตราครั้งที่ 5" ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกันรณรงค์ และร่วมกันเก็บเศษขยะในแม่น้ำ โดยมีนายอำเภอเมือง และรองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรามาร่วมงาน พร้อมมีการเสวนาจากท่านอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จาก ม.ธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้นำการเสวนา และนำเรือแคนูมาร่วมพายรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการทางรัฐศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่น้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ ณ หมู่บ้านมอญ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 ม.ค. 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม "The Sun Games 2020" และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

Page 1 of 102
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search