เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (167)

วันที่ 11 ก.ค. 62 ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมครูและบุคลากร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการประชับมิตรระหว่าง 2 สถาบัน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวาย ณ วัดน้ำฉ่า ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันที่ 8​ ก​.ค.​ 2562 นายสมมาตร​ สินประเสริฐ​ ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์​ บริษัท​ ปตท.​ จำกัด​ (มหาชน)​ มอบทุนการศึกษา​ จำนวน​ 10,000 บาท​ เป็นปีที่​ 3​ ให้กับ นางสาวดวงพร​ หลงสิงห์​ นักศึกษา​ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ ชั้นปีที่​ 3​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ โดยมีนายอุดม​ คุ้มภัย​ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุน

วันที่ 8​ ก​.ค.​ 2562 นายสมมาตร​ สินประเสริฐ​ ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์​ บริษัท​ ปตท.​ จำกัด​ (มหาชน)​ มอบทุนการศึกษา​ จำนวน​ 10,000 บาท​ เป็นปีที่​ 3​ ให้กับ นางสาวดวงพร​ หลงสิงห์​ นักศึกษา​ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ ชั้นปีที่​ 3​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ โดยมีนายอุดม​ คุ้มภัย​ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุน

วันนี้ (8 ก.ค. 2562) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมาย ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาค/เขต และศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

นักกีฬาTug of war มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภททีมหญิง โชว์ผลงานสุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศ กีฬาTug of war (ชักเย่อ)ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬา Tug of war แห่งประเทศไทย วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์ ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ ผช.คณบดี และอาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำนักกีฬาของคณะฯ ประกอบด้วยสาขาปฐมวัย สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักเย่อ) จัดโดยสมาคมกีฬา Tug of war แห่งประเทศไทย จัดเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งผลการแข่งขันประเภททีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับEEC ในระดับที่ 3 วันที่ 4 ก.ค. 2562 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการทักษะ ที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC ในระดับที่ 3 โดยมีนายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4​ ก.ค. 62) เวลา 13.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือและรายงานเกี่ยวกับการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมด้วย

วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตใหม่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีปริมาณพอเพียงสำหรับผู้ป่วย โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ 

วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/2562 ซึ่งมีบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 

Page 1 of 12
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search