เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (207)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวัลยา วงณ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ณ จุดรับบริจาคโรงอาหาร มรร.เมือง ทั้งนี้จะปิดรับบริจาควันที่ 20 กันยายน 2562 และจะนำของที่ได้รับบริจาคไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องในจ.อุบลราชธานี ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ภัทรวรินทร์ จันทมาลา (บิว) คณะวิทยาการจัดการ
ดาวมหาวิทยาลัยประจำปี 2562
นายวีระพงษ์ สอ้านวงศ์ ( เเสตมป์) คณะวิทยาการจัดการ
เดือนมหาวิทยาลัยประจำปี 2562

และรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสุทัตตา หนูเสริม (ฝ้าย)
คณะวิทยาการจัดการ
นายคณิสนันท์ พงษ์ประสิทธิ์ (เอิร์ธ)
คณะวิทยาการจัดการ

ขอบคุณภาพจากFB อาจารย์ Natha Sabaisuk

วันที่ 11 ก.ย. 62  เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2562 หรือ Freshman Boy&Girl Rru2019 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเลือกผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหนุ่ม-สาว ตัวแทนนักศึกษา จาก 5 คณะ จำนวน 20 คน เข้าร่วมในการประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 11 ก.ย. 62  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ประจําปีการศึกษา 2562” เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาสเลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพื่อให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และนําเสนอผลการดําเนินงานของชมรมที่ ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 10 ก.ย. 62  เวลา 9.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ได้ทยอยเดินทางมารับบัตรนักศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเมื่อนักศึกษามาถึงจะต้องตรวจสอบรายชื่อ รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ ว่ามีการแก้ไข, เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ใช่หมายเลขของตนเอง ตลอดจนตรวจสอบ E-mail ว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้นักศึกษา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำแก้ไขข้อมูล ให้เรียบร้อย
นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเตรียม
1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
3.โทรศัพท์มือถือ พร้อมโหลด App Kungthai NEXT ให้เรียบร้อย
โดยที่ห้องโชคอนันต์ จะเปิดให้นักศึกษามารับบัตรได้จนถึงเวลา 14.30 น. จากนั้นในเวลา 16.00 - 18.00 น. จะให้นักศึกษามารับบัตรได้ ณ หอประชุม มรร.บางคล้า

ขอเชิญชมการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2562 หรือ Freshman Boy&Girl Rru2019 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดครั้งนี้ ด้วยการกด like รูปภาพของน้องๆ โดยคะแนน like จากรูปภาพ คิดเป็น 30 % ของคะแนนการโหวต popular Vote Boy&GirlRru2019 รอบ 20 คนสุดท้าย เปิดโหวต ป๊อปปูล่าโหวต ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กันยายน 2562 ปิดโหวตเวลา 11.00 น.
หมายเหตุ : การนับคะแนน like ชุดนักศึกษา จะเอาคะแนนไปรวมกับ คะแนน like ชุดค่ำคืนเวทมนต์ และนิทานก่อนนอน (ชุดแรก)

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ เข้ารับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ผลงานเรื่อง "เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง" จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงแรมอีสติน แกรนต์ สาทร กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำนักกีฬาฟุตบอลลงสู่สนามเพื่อทำการแข่งขันนัดเปิดสนามสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน “Husoc League Cup 2019” ทีมจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกีรติจากคุณชาญชัย ศิริงาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินทุกเกมการแข่งขัน ซึ่งจะทำการแข่งขันทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นักศึกษา รหัส 62 ทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail เพื่อรับบัตรนักศึกษา 
ในวันอังคารที่ 10 ก.ย.นี้ เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และ เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมมรร.บางคล้า

***สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมีดังนี้***

1. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ หากนักศึกษามีการแก้ไข, เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ใช่หมายเลขของตนเอง

2. ตรวจสอบ E-mail นักศึกษาที่ไม่ได้แจ้ง E-mail , E-mail ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าใช้งาน E-mail ได้ 
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริง มาติดต่อแก้ไขข้อมูล ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์(ฉะเชิงเทรา) ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบัตรนักศึกษา

3.บัตรประชาชน (ตัวจริง)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. โหลด App Kungthai NEXT ลงในโทรศัพท์

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

นักศึกษา รหัส 62 ทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail เพื่อรับบัตรนักศึกษา 
ในวันอังคารที่ 10 ก.ย.นี้ เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และ เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมมรร.บางคล้า

***สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมีดังนี้***

1. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ หากนักศึกษามีการแก้ไข, เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ใช่หมายเลขของตนเอง

2. ตรวจสอบ E-mail นักศึกษาที่ไม่ได้แจ้ง E-mail , E-mail ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าใช้งาน E-mail ได้ 
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริง มาติดต่อแก้ไขข้อมูล ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์(ฉะเชิงเทรา) ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบัตรนักศึกษา

3.บัตรประชาชน (ตัวจริง)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. โหลด App Kungthai NEXT ลงในโทรศัพท์

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

Page 1 of 15
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search