เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (236)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศุภวัทน์ เชื้อสกล ประธานสภานักศึกษา และนายจิรพันธ์ มีอนันต์ รองประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ Art Brut Thailand ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และสามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เบอร์โทร. 038-810-441

วันที่ 11 พ.ย. 62  เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทย

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ"ทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0" โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 8 พ.ย. 62  ผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในริ้วขบวนรถแห่หลวงพ่อโสธรจำลอง(แห่บก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562 โดยเคลื่อนจากวัดโสธรฯไปรอบเมืองแปดริ้วและย่านการค้าในตลาด

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมรายการ McDang’s Travelogue ตอน เสน่ห์เมืองแปดริ้ว ในช่วง"ของดีทั่วถิ่น" ที่ออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 โดยพูดถึงความสำเร็จของ"โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" และ"งานราชนครินทร์แฟร์"
ลิงค์ของรายการ
https://tv.line.me/v/10670745_mcdangs-travelogue-%…/…/527189
ขอบคุณ PPTV HD 36 และ LINE TV

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมกับนายมาโนช ชูทับทิม นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช พร้อมคณะ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพราชปวราราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเทพราช โดยมีคณะกรรมการชุมชนและหมู่บ้าน ร่วมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการพัฒนาระยะยาวของชุมชน(ชุมชนพอเพียง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท้องถิ่นตำบลเทพราช มุ่งสู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2562 นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่47 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 4 พ.ย. 62  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการระดมสมอง ด้านการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย เนื่องจากสภาวการณ์ที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างแนวทางในการพัฒนา วิจัย และนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงคณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 3 พ.ย. 62  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมหอสวดมนต์ ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นทั้งหลัง ในส่วนของยอดเงินทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 250,759 บาท
Cr.ภาพจาก ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมเเละท้องถิ่น มรร.

วันที่  30 ต.ค. 2562  เวลา 18.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1” “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ เวทีด้านหน้าอาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมรับชมการแสดงโขน ชุด "นางสำมนักขาก่อศึก" โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการนำเสนอผลการดำเนินและผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมของคณาจารย์บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค จากผู้ประกอบการโอทอประดับ 3-5 ดาวในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นผลงานการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย รวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแชร์ภาพบรรยากาศ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรี ในทุกวันของการจัดงาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Page 1 of 17
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search