เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 18 November 2019 15:48

ประชุมหารือแนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 พ.ย. 62  เวลา 13.30 น. ผช.วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวประนอม เงินบุคคล ผอ.กองนโยบายและแผน และนางภริดา รัตนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reiventing University System) ตามมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สปอว. ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

Read 248 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search