เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 15 November 2019 14:44

ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 พ.ย.62 เวลา 9.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7 /2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 303 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search