เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 November 2019 16:21

ประชุมจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 พ.ย.62  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก (ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส)และ นายสุรศักดิ์ อัสฌาสัย (ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน เพื่อจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทั้ง 2 พื้นที่ โดยผลการรายงานด้านพลังงานที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน และจะต้องมีการวางมาตรการด้านการจัดการพลังงานในปีถัดไป

Read 161 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search