เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 November 2019 16:19

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกหน่วยงาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 124 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search