เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 November 2019 16:17

ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน ของโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค้าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 296 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search