เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 November 2019 16:16

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง" สำหรับบุคลากรด้านการเงินการคลัง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 254 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search