เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 07 November 2019 16:18

การร่วมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเทพราช

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมกับนายมาโนช ชูทับทิม นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช พร้อมคณะ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพราชปวราราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเทพราช โดยมีคณะกรรมการชุมชนและหมู่บ้าน ร่วมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการพัฒนาระยะยาวของชุมชน(ชุมชนพอเพียง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท้องถิ่นตำบลเทพราช มุ่งสู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.2563

Read 431 times Last modified on Wednesday, 13 November 2019 09:08

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search