เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 07 November 2019 16:17

กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสวนไทยพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคมและนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม

Read 106 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search