เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 06 November 2019 16:19

ค่ายวิทยาศาสตร์อาสา "#SCIENCEป้ายสี2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ อาสา "SCIENCE ป้ายสี 2562" ทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนวัดลาดบัว ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน จากการออกระดมทุนของสโมสรนักศึกษา และจากการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะฯ ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

Read 134 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search