เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 06 November 2019 16:16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 147 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search