เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 06 November 2019 16:14

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก ครั้งที่ 3/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 พ.ย. 62  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 371 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search