เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 04 November 2019 10:24

นิทรรศการArtBrutThailan

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการ Art Brut Thailand ในงานโครงการแสดงสื่อศิลปะนิทรรศการ ศิลปะต่างวิถี (Art Brut) วิถีศิลปะ (Self Art) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ผู้บริหาร บุคลากรศูนย์ศิลปะฯ ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 127 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search