เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 04 November 2019 10:23

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 4/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  1 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 360 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search