เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 01 November 2019 14:30

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 1 พ.ย. 62  เวลา 9.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 143 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search