เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 01 November 2019 14:29

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรมรร.บางคล้า ครั้งที่3/2562 เพื่อหารือร่วมกันพัฒนางานในด้านต่างๆภายในมรร.บางคล้า ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Read 185 times Last modified on Wednesday, 06 November 2019 16:32
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search