เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 31 October 2019 09:07

พิธีเปิดงานราชนครินทร์แฟร์ครั้งที่1

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  30 ต.ค. 2562  เวลา 18.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1” “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ เวทีด้านหน้าอาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมรับชมการแสดงโขน ชุด "นางสำมนักขาก่อศึก" โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการนำเสนอผลการดำเนินและผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมของคณาจารย์บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค จากผู้ประกอบการโอทอประดับ 3-5 ดาวในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นผลงานการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย รวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแชร์ภาพบรรยากาศ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรี ในทุกวันของการจัดงาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 706 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search