เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 30 October 2019 19:19

เสวนาพิเศษทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาพิเศษทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนาพิเศษทางวิชาการและอภิปราย เรื่อง ทิศทางผลงานรับใช้สังคม สู่การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโชบาย โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และรศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 981 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search