เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 30 October 2019 11:59

บทสรุป โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายควา่มร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่


Read 715 times Last modified on Wednesday, 30 October 2019 12:04
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search