เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 29 October 2019 15:57

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 498 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search