เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 27 October 2019 09:23

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 ต.ค. 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non - Degree) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 498 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search