เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 11 October 2019 11:16

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดารัตน์ สุภราช นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนายพรพจน์ ทองลอย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษาละ 10,000 บาท จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้

Read 522 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search