เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 11 October 2019 11:13

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงาน เดิน- วิ่ง ครบรอบ 80 ปี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงาน เดิน- วิ่ง ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 478 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search