เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 11 October 2019 11:12

ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปี2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางอุราลักษณ์ นัดพบสุข และนายพงศกร สวัสดิ์มาก บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2562 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวสุนิษา ชัยยะ คณะวิทยาการจัดการ
2. นายอดิศักดิ์ มังคุด คณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาวธนภรณ์ รักกิจศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวรวินท์ วันดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายศุภสิทธิ์ คงปาน คณะครุศาสตร์
6. นางสาวสุภาวดี ศรีเรือง คณะครุศาสตร์
7. นางสาวนารีนาฏ ทองไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. นายธนพนธ์ เนียนอรุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. นางสาววราภรณ์ ทับทิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. นางสาวสุธัญญา สีหามาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read 495 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search