เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 17 September 2019 15:18

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  17 ก.ย. 62  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 147 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search