เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 17 September 2019 14:56

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 3 จำนวน 450 คน (อ.บางคล้า อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.คลองเขื่อน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Read 103 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search