เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 17 September 2019 14:55

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเยี่ยมชมสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมและฟังบรรยายในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และฐานเรียนรู้ภายในสถาบัน การทำสบู่สมุนไพรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ทำผักกาดดองและแยมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่) โดยมีอาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ณ บ้านดินพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Read 96 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search