เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 17 September 2019 14:54

กองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวัลยา วงณ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ณ จุดรับบริจาคโรงอาหาร มรร.เมือง ทั้งนี้จะปิดรับบริจาควันที่ 20 กันยายน 2562 และจะนำของที่ได้รับบริจาคไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องในจ.อุบลราชธานี ต่อไป

Read 222 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search